Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղացիական կոլեկտիվ (փայատիրական) տնտեսություններին հարկերից և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներից ազատելու մասին