«Բռնադատվածների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին