«Բռնադատվածների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին