«Բռնադատվածների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին