Բնության պահպանության մասին ԼՂՀ օրենսդրության հիմունքները