«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին