«Արհեստակցական միությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին