«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին