«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին