«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին