«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին