«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին