Ասկերանի «Բերդ» ՓԲԸ հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին