«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին