«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին