«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին