«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին