«Աշխատանքի վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին