«Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին