Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015-2017թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին