Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի կատարման 2013 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին