Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին