«Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին