«Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին