Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին