«ԼՂՀ 2010թ. պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին