Երկարամյա ծառայության աշխատանքային կենսաթոշակներ նշանակելու պայմանների մասին