Դատական մագիստրատուրայի խորհրդի մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին