Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և գանգատները քննարկելու կարգի մասին