«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին