«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին