«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին