«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին