«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին