«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին