ԼՂՀ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 2003թ. պետական ծրագիրը հաստատելու մասին