«Փոստային կապի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին