«Փոստային կապի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին