«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին