«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին