«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին