«Տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին