«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին