«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին