«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին