«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին