«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին