Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին