ԼՂՀ տարածքում գործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին