«Վիճակախաղերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին